OD 1996
SRPSKI ENGLISH

Krovna terasa Home Market-a

 

Autori:

dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo

dipl.arh. Maja Pavićević

dipl.ing.arh. Aleksandar Vučur

 

Krovnu terasu objekta Home Market-a krasi upečatljiva likovna tvorevina – velika utegnuta transparentna opna, izrezbarena proporcijski fino usklađenim rasterom naglašenih vertikala, koja lebdi u prostoru.

 

Terasa je objavljena u časopisu Genius Domus 014.

arhitektura enterijer pujo.rs (68)

arhitektura enterijer pujo.rs (68)
arhitektura enterijer pujo.rs (69)
arhitektura enterijer pujo.rs (70)
arhitektura enterijer pujo.rs (71)
arhitektura enterijer pujo.rs (72)