OD 1996
SRPSKI ENGLISH

Moka

 

Autori:
dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo
dipl.arh. Maja Pavićević

Saradnik:
dipl.ing.arh. Marko Žunić

 

Preobražaj jednog dosta nepraktičnog potkrovlja u prijatan i funkcionalan prostor koji je topao, ali bez upotrebe toplih boja…MOKA

 

Stan je objavljen u časopisu Brava Casa br.46.

arhitektura enterijer pujo.rs (37)

arhitektura enterijer pujo.rs (37)
arhitektura enterijer pujo.rs (40a2)
arhitektura enterijer pujo.rs (40a4)
arhitektura enterijer pujo.rs (38)
arhitektura enterijer pujo.rs (40c1)
arhitektura enterijer pujo.rs (40b)
arhitektura enterijer pujo.rs (40h)
arhitektura enterijer pujo.rs (40g)
arhitektura enterijer pujo.rs (40f)