OD 1996
SRPSKI ENGLISH

Na krovu grada

 

Autori:
dipl.arh. Maja Pavićević
dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo

Saradnik:
dipl.ing.arh Branko Živković

 

Stan je objavljen u časopisima Brava Casa br.53 i Kuća Stil maj 2010.

arhitektura enterijer pujo.rs (29e)

arhitektura enterijer pujo.rs (29e)
arhitektura enterijer pujo.rs (29c)
arhitektura enterijer pujo.rs (29d)
arhitektura enterijer pujo.rs (30c)
arhitektura enterijer pujo.rs (30b)