OD 1996
SRPSKI ENGLISH

Triangle

 

Mali apartman od svega 30m2 bez pregradnih zidova ali sa jasno definisanim funkcionalnim celinama. Dobijen je svetao i objedinjen prostor, sa policama u obliku trougla kao glavnim motivom.

 

Autor:
dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo

 

Saradnici:

mast.ing.arh. Tijana Savić,

dipl.arh. Andrija Todosijević,

dipl.ing.arh. Ivana Mihalic

 

 

 

arhitektura enterijer pujo.rs (510)

arhitektura enterijer pujo.rs (510)
arhitektura enterijer pujo.rs (511)
arhitektura enterijer pujo.rs (512)
arhitektura enterijer pujo.rs (513)
arhitektura enterijer pujo.rs (514)
arhitektura enterijer pujo.rs (515)