OD 1996
SRPSKI ENGLISH

Prostor bez barijera

 

Autori:

dipl.arh. Maja Pavićević

dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo

 

Prostor tretiran kao skulptura. Duhovitom upotrebom materijala i varijacijom tema postignute su upečatljive likovne kreacije.

 

Stan je objavljen u časopisu Genius Domus 019.

 

arhitektura enterijer pujo.rs (55a)

arhitektura enterijer pujo.rs (55a)
arhitektura enterijer pujo.rs (55)
arhitektura enterijer pujo.rs (56)
arhitektura enterijer pujo.rs (57)
arhitektura enterijer pujo.rs (58)
arhitektura enterijer pujo.rs (58a)